تعارض رضا کیانیان اینستاگرام شهرزاد 2 مشاهده

تعارض: رضا کیانیان اینستاگرام شهرزاد 2 مشاهده دوشنبه سریال دوشنبه اخبار سینما

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اسامی بزرگترین طلبکاران دولت اعلام شد

میزان به نقل از وزارت اقتصاد نوشت: تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و شخصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل می دهند.

اسامی بزرگترین طلبکاران دولت اعلام شد

اسامی بزرگترین طلبکاران دولت اعلام شد

عبارات مهم : مرکزی

میزان به نقل از وزارت اقتصاد نوشت: تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و شخصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل می دهند.

اسامی بزرگترین طلبکاران دولت اعلام شد

گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد که تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می دهند. همچنین در بین بانک ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک ها دارند.

این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور میانگین ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ زیاد کردن یافته است.

میزان به نقل از وزارت اقتصاد نوشت: تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و شخصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل می دهند.

به علت اینکه بدهی های بانکی، سهم عمده ای از بدهی های دولت را مشمول بر می شود از اینرو در صورت عدم پرداخت هر سال و زیاد کردن میزان بدهی های دولت، در سال های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی های دولت زیاد کردن یابد.

بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات شرکت امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است.

بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریور ماه ۹۶ نشان می دهد که از دلایل زیاد کردن بدوهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می توان به استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا آخر سال تسویه می شود. معادل ۴۴ درصد بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.

اسامی بزرگترین طلبکاران دولت اعلام شد

بررسی اوضاع بدهی های دولت به بخش های متفاوت نشان می دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به شرکت تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود تخصیص داده شده است داده هست. ۱۵ درصد از بدهی های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد زیاد کردن داشته است.

به صورت کلی، شرکت تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و بانک های شخصی از عمده ترین طلبکاران دولت محسوب می شوند. ۴۴ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است.

میزان به نقل از وزارت اقتصاد نوشت: تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک های دولتی و شخصی بزرگترین طلبکاران دولت را تشکیل می دهند.

از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی شرکت هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی هست. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک های شخصی مربوط به بدهی به بانک تجارت هست. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه هست. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی شخصی است.

واژه های کلیدی: مرکزی | اسلامی | بانک مرکزی | شهریور ماه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz