تعارض رضا کیانیان اینستاگرام شهرزاد 2 مشاهده

تعارض: رضا کیانیان اینستاگرام شهرزاد 2 مشاهده دوشنبه سریال دوشنبه اخبار سینما

گت بلاگز Uncategorized حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2

رضا کیانیان | اینستاگرام | شهرزاد 2 | مشاهده | دوشنبه | سریال | دوشنبه | اخبار سینما

حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2

حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2 

سریال شهرزاد 2 با حضور بازیگران اخیر در مرحله توزیع واقع شده است است و باید دید مردم از آن چطور استقبال خواهند کرد. رضا کیانیان در اینستاگرام درمورد این سریال نظر جالبی داد. رضا کیانیان در صفحه خود در اینستاگرام به اظهار نظر درمورد سریال «شهرزاد» پرداخت.رضا کیانیان منشتر شدن تصویر هایي از نقش خود در فصل دوم «شهرزاد» درمورد فصل دوم این سریال نوشت.

این بازیگر به همین جهت نوشته هست: «دوشنبه ۲۹ خرداد میتوانید نخستین قسمت از فصل دوم سریال «شهرزاد» را ببییند. من فصل اول «شهرزاد» را دوست داشتم و سه بار درمورد اش نوشتم. جهت فصل دوم نقشی به من توصیه شد که نتوانستم قبول نکنم. نقشی پر از تناقص پر از چالش هاي درونی و از همان نقش هایي که دوست دارم. در تولید سریال مثل حسن فتحی اکثر از انگشتان یک دست نداریم. تا به حال هر چه ساخته بافایده بوده و در رأس همۀ شهرزاد بود.

حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2

و حالا فصل دوم «شهرزاد». همه ي وقت فصل دوم سخت تر از اولی هست. نوشتن و ساختنش جسارت می خواهد. به خاص که اولی بافایده باشد چون توقع بیننده اوج رفته هست. حالا با همین توقع اوج به مشاهده فصل دوم «شهرزاد» بنشینید. در روز دوشنبه ۲۹ خرداد که دست بر قضا روز تولد من هم هست.»

رضا کیانیان | اینستاگرام | شهرزاد 2 | مشاهده | دوشنبه | سریال | دوشنبه | اخبار سینما

واژه های کلیدی: رضا کیانیان | اینستاگرام | شهرزاد 2 | مشاهده | دوشنبه | سریال | دوشنبه | اخبار سینما

حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2

حرف های رضا کیانیان درمورد سریال شهرزاد 2

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz